Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

cynamonowaprawda
To co zrobił Gauguin, czyli rzucił w pizdu wszystko i zaczął od nowa nazywa się w psychologii syndromem Gauguina. Sram na to jak się to nazywa. Ale Gauguin to przykład, że zawsze można zacząć od nowa.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
cynamonowaprawda

Plan jest taki, by zapominać o Tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.


— Ochocki, Vithren
Reposted frombzdura bzdura viaszydera szydera
cynamonowaprawda
7904 147c
Reposted fromposzum poszum viaszydera szydera
cynamonowaprawda
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaszydera szydera
cynamonowaprawda
6330 e973 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viaVinroli Vinroli

July 02 2015

cynamonowaprawda
cynamonowaprawda
2693 780f
cynamonowaprawda
3959 789d 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
cynamonowaprawda
cynamonowaprawda
cynamonowaprawda
cynamonowaprawda
3200 ef25
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaszydera szydera
cynamonowaprawda
3638 ba59
Reposted frompeper peper viaszydera szydera

July 01 2015

cynamonowaprawda

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

June 28 2015

cynamonowaprawda
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
cynamonowaprawda
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
cynamonowaprawda
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
cynamonowaprawda
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
cynamonowaprawda
Reposted fromknwk knwk viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl